V Edició del Concurs universitari ‘5O CV Startup’

V Edició del Concurs universitari ‘5O CV Startup’

La UPV, igual que la resta d‘universitats públiques valencianes, llança la V edició del concurs ‘5O CV STARTUP’, impulsat per la Generalitat Valenciana a través de la Consellería d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la fi principal de recolzar i potenciar l’esperit emprenedor en l’àmbit universitari.

5u-1-1

El Concurs 5O CV Startup té com a objectiu premiar les millors iniciatives emprenedores i trajectòries empresarials de la Comunitat Valenciana, atenent al seu creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l’entorn i servirà per contribuir al desenvolupament i la consolidació de les empreses creades en el sistema universitari valencià i impulsar i enfortir les relacions entre universitat i empresa.

Categories i premis:

  1. Categoria Startup
  2. Categoria Junior

Ambdues categories són excloents.

CATEGORIA STARTUP:

D’entre tots els candidats presentats i preseleccionats per les cinc universitats, es premiarà a les tres empreses amb les millors iniciatives emprenedores, amb una idea innovadora i viable comercialment.

En la UPV podrà presentar-se en aquesta categoria qualsevol microempresa i/o pime que tingui la seva seu social a la Comunitat Valenciana, amb activitat comercial i una antiguitat mínima d’1 any i màxima de 4 anys pel que fa a la data límit de presentació de la documentació a aquest concurs, en la qual almenys un dels socis fundadors sigui estudiant, egressat o titulat de la UPV.

Es podran presentar empreses amb forma societària mercantil, així com empresaris individuals. L’empresa ha de reunir característiques innovadores. En cas de resultar guanyadora una empresa candidata de la UPV presentada en aquesta categoria, la UPV premiarà amb un import de:

PRIMER PREMI: 9.000 euros a fons perdut

SEGON PREMI: 5.000 euros a fons perdut

TERCER PREMI: 2.500 euros a fons perdut.

CATEGORIA STARTUP JUNIOR:

D’entre tots els candidats presentats i preseleccionats per les cinc universitats, es premiarà a les cinc millors iniciatives emprenedores que presenten una idea de negoci innovadora i viable comercialment, amb CINC PREMIS de 750 euros cadascun.

En la UPV podran presentar-se aquells projectes empresarials que encara no estiguin constituïts com a empresa i aquelles empreses amb antiguitat màxima d’un any, pel que fa a la data límit de presentació de la documentació a aquest concurs, en els quals almenys un dels integrants de l’equip sigui estudiant, egressat o titulat de la UPV.

En cas de resultar guanyadora alguna empresa o projecto candidat de la UPV presentada en aquesta categoria, la UPV premiarà amb un import de 750 euros a fons perdut, per cada premiat.

Els finalistes i guanyadors d’anteriors edicions del concurs podran presentar-se sempre que ho facin amb propostes d’idees diferents a les presentades anteriorment o presentant-se a una categoria diferent a la presentada anteriorment.

Per presentar-se al concurs, s’haurà d’emplenar i signar el formulari de sol·licitud i al costat de la resta de documentació requerida, presentar-ho en qualsevol dels Registres Generals de la UPV.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del 28 de juny de 2018 i fins al 7 de setembre de 2018.

La resolució de la UPV amb els noms de les 3 candidatures UPV seleccionades per a cadascuna de les categories es publicarà a la web d’IDEES UPV , la setmana del 24 de setembre 2018. Els resultats amb els noms de tots els premiats es publicarà a la web d’IDEES UPV com a màxim la setmana del 29 d’octubre 2018.

Tota la informació de la convocatòria de la Universitat Politècnica de València al següent enllaç.