Amb aquesta eina els valencians poden estalviar-se quasi 500 euros en la seua declaració de la renda

Ja ha començat la Campanya de la Renda 2020, un exercici que sens dubte serà especialment complex per als més de 4 milions d'espanyols que s'han vist afectats per alguna mena d'ERTO (total o parcial). En comptar el SEPE com un segon pagador, el llindar perquè la declaració de la renda siga obligatòria descendeix a 14.000 euros anuals, des dels 22.000 euros percebuts per aquells que compten amb un únic pagador (sempre que l'import percebut pel segon pagador supere els 1.500 euros). A això se li afig que no hi ha un percentatge fix de retenció sobre les ajudes del SEPE, aquest dependrà de la normativa fiscal i de les circumstàncies específiques de la persona que ha cobrat el subsidi, per el que la probabilitat que l'esborrany isca inicialment a pagar o continga errors és molt més alta, si cap.

Notícia completa en Levante-EMV.

ajuntament-vlc vlc-activa vlc-activa