Coneix els agents facilitadors que acompanyaran a València Activa en el 4YFN, l'esdeveniment startup del Mobile World Congress de Barcelona

VIT Emprende ha seleccionat 12 agents facilitadors per a formar part de l'estand de València Activa del 27 de febrer de 2023 al 2 de març de 2023 en la fira 4Y4N de la Mobile World Congress de Barcelona. 

Aquesta convocatòria és una iniciativa que respon a la voluntat institucional que l'estand siga un espai que visibilitze el teixit emprenedor que València ofereix, i generar així un reclam perquè empreses de tot el món s'instal·len i desenvolupen la seua activitat a la nostra ciutat. 4YFN del Mobile World Congress és un dels esdeveniments més importants a nivell internacional del sector startup.

En total s'han presentat 18 sol·licituds dins del període d'obertura.

Sent publicada la convocatòria en la web de VIT Emprende des del 16 de desembre de 2022 amb els següents requisits:

Requisits per a presentar-se a la convocatòria:

 • Ser una entitat facilitadora de startups dins de l'ecosistema de l'emprenedoria innovadora a València.
 • S'entén per entitats facilitadores: acceleradores i incubadores, associacions de startups, inversió o sectorials.
 • Formar part de la xarxa VIT Emprende. Els representants de les entitats sol·licitades poden/han de registrar-se, de manera gratuïta, en el següent enllaç.
 • Tindre domicili fiscal i/o social a la ciutat de València.
 • No comptar, fins al moment, amb representació en l'esdeveniment.

Tota la informació sol·licitada haurà d'enviar-se a l'adreça de correu: vitemprende@valenciactiva.es fins al divendres 13 de gener de 2023 a les 12 hores.

Especificant les següents dades:

  1. Nom de l'entitat
  2. Noms i cognoms de les possibles persones que viatjaran.
  3. Càrrec que ocupen en l'entitat
  4. CNAE de l'entitat
  5. E-mail, telèfon i adreça completa de l'entitat
  6. Proposta de participació, incloent-hi la informació que a continuació es detalle, i adjuntant els corresponents:

 • Número de startups secundades durant 2022.
 • Programes de facilitació i/o d'ajudes per a les startups durant l'any 2022.
 • Relació de col·laboracions amb entitats públiques i/o privades, lucratives o no, de convocatòria oberta a membres de l'ecosistema emprenedor de la ciutat.

7. Presentar els documents demostratius justificants.

8. Carta de compromís, signada per un representant de l'entitat, on accepta la participació en l'esdeveniment en els següents termes:

 • Disponibilitat per a romandre en la fira els dies de realització de l'esdeveniment durant l'obertura del recinte al públic.
 • Facilitar els recursos necessaris per al desplaçament, allotjament i manutenció de les persones de l'entitat que es desplacen a l'esdeveniment.
 • Entregar amb posterioritat d'un informe d'avaluació sobre l'assistència a l'esdeveniment.

Criteris de selecció:

Per a la configuració de l'estand de València Activa s'establirà una distribució entre els diferents agents que resulte el més representativa possible de l'ecosistema emprenedor innovador de la ciutat. Es tindran en compte els següents criteris:

 1. Suport a la creació, acceleració i/o consolidació de startups durant 2022.
 2. Compromisos adquirits amb la ciutat de València.
 3. Es tindrà en compte l'ordre de sol·licitud

Dotació:

 • Les entitats facilitadores seleccionades comptaran amb un espai dins de l'estand de València Activa. Es dotarà de 2 entrades per estand. 
 • Les entitats que finalment no obtinguen plaça quedaran com a reserves i li'ls facilitaran fins a 2 entrades per a l'esdeveniment.

En el següent enllaç pots consultar tota la informació referent a l'esdeveniment.

La selecció de les empreses i professionals per a tindre un estand en el 4YFN de la MWC 2023, es durà a terme pel personal tècnic d'Emprenedoria de la Fundació València Activa.

Resultat: 

D'acord amb les indicacions a dalt detallades i complint amb els requisits exigits per a obtindre l'espai expositiu, els agents facilitadors seleccionats, per ordre alfabètic, són:

    1. BigBan
    2. Draper B1
    3. Fundación ValenciaPort
    4. GoHub
    5. Ideas UPV
    6. Innsomnia
    7. Investin VLC
    8. Kmzero
    9. Lanzadera
    10. Plug&play
    11. Startup VLC
    12. Zubi group

Reserves per ordre:

    1. Las naves
    2. Star startups
    3. TRL+
    4. Finnova
    5. Firstdropvc
    6. Grado LEINN (Florida Universidad)
    7. Keiretsu Fórum

Contra la present proposta, com a acte de tràmit, no cap cap recurs, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 

A València, a 17 de gener de 2023.

ajuntament-vlc vlc-activa vlc-activa