València Activa convida a 10 projectes innovadors a exposar en PALO MARKET FEST 2022

Com és habitual des de fa anys, la Fundació València Activa, té intenció de participar en l'esdeveniment “Palo Market Fest” que se celebrarà pròximament als Jardins de Vivers de la ciutat de València.

València Activa i Palo Market Fest comparteixen el seu compromís de suport als projectes emprenedors emergents a València.


Objectiu


A través de la Xarxa VIT Emprende, Co-create i Espai Lidera, de València Activa, s'obri la convocatòria “Palo Market Fest 2022” per a seleccionar a 10 empreses, persones físiques o jurídiques, projectes empresarials de l'ecosistema valencià, per a facilitar que tinguen el seu propi espai d'exposició i venda, que els permeta donar a conéixer els seus productes, establir relacions i contactes.

La convocatòria va dirigida a projectes de disseny, moda, objecte o moble xicotet, roba, calçat, complements, etc., en definitiva, productes artesanals o innovadors fabricats tenint en compte l'ètica social i el respecte mediambiental.

L'edició de PALO MARKET FEST 2022 de València, tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de juny de 2022 en Cabanilles 10, 46001 València, en el recinte dels Jardins de Vivers.

L'Horari per al públic serà el següent: divendres de 18h a 24h, dissabte de 13h a 24h i diumenge de 13h a les 22h.


Dotació


Cada empresa seleccionada comptaria amb:

 • Un espai d'exposició i venda d'estand de 2x2m aproximadament.
 • Lona corporativa amb el logo de l'empresa i de València Activa
 • Mobiliari: 1 taula de 200 x 80 cm
 • Presa de llum
 • 2 Invitacions per estand.


Obligacions de les empreses beneficiàries
 

 • L'espai/estand del qual disposarien els participants (10) és de 2 metres x 2 metres, on poder instal·lar els elements dissenyats per a l'acció de promoció i venda dels seus productes.
 •  
 • Durant l'horari de l'esdeveniment l'estand hauria d'estar atés i obert al públic de forma continuada, excepte autorització expressa i escrita de l'ORGANITZACIÓ de PAL MARKET FEST.
 •  
 • L'EXPOSITOR seria responsable que les seues vendes complisquen amb el marc legal vigent quant a la legislació dels productes oferits.
 •  
 • No està permesa la revenda, relloguer o cessió de la plaça a tercers.Requisits per a presentar-se a la convocatòria
 

 • Formar part de Co-Crea-Et, Espai Lidera o de la xarxa VIT Emprende. Les persones sol·licitants han d'estar registrats/as i/o registrar-se, de manera gratuïta, en els següents enllaços: 
  • VIT Emprende
  • Cocreate
  • Espai Lidera
 • Tindre domicili fiscal i/o social i/o residència en el terme municipal de València o acreditar haver participat en algun programa d'emprenedoria innovadora, de disseny, públic o privat, de la ciutat de València.
 • Tindre els seus propis productes actius en el mercat o en una fase avançada per a poder exhibir-los en l'estand.
 • Les empreses i/o professionals hauran d'estar legalment constituïts amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.
 • Han d'emplenar la sol·licitud general on confirmar els requisits i adjuntar tota la informació requerida.
 • Es prioritzaran projectes dels següents sectors: disseny, moda, objecte o moble xicotet, roba, complements, productes artesanals i/o innovadors.
 • Exclosos projectes i/o productes d'alimentació o restauració.Termini i forma de presentació de sol·licituds


Tota la informació sol·licitada haurà d'enviar-se a l'adreça de correu electrònic:  vitemprende@valenciactiva.es 

Fins que s'adjudiquen els 10 estand o fins al 27 de maig a les 12 hores, especificant les següents dades:

 1. Nom i CNAE de l'entitat.
 2. E-mail, telèfon i adreça completa de l'entitat.
 3. Persona de contacte (nom, telèfon i correu electrònic).
 4. Noms i cognoms de les possibles persones que participaran en l'estand, i càrrec que ocupen en l'entitat.
 5. Informació descriptiva de l'empresa i imatges dels productes a exhibir en l'estand. Màx. 60 paraules, en castellà, valencià i anglés.
 6. Presentar els documents demostratius sol·licitats. En el cas del domicili i la data d'alta de l'activitat (certificat de situació censal, resolució d'alta de autónom@, etc.).
 7. Carta de compromís, signada per un representant de l'entitat, on accepta la participació en l'esdeveniment en els següents termes:
  1. Disponibilitat per a romandre en la fira els dies de realització de l'esdeveniment durant l'obertura del recinte al públic.
  2. Facilitar els recursos necessaris per al desplaçament, allotjament i manutenció de les persones de l'entitat que es desplacen a l'esdeveniment.
  3. Entregar amb posterioritat d'un informe d'avaluació sobre l'assistència a l'esdeveniment.


Criteris d'adjudicació


La selecció de les empreses per a tindre un estand en Pal Market Fest 2022, es duria a terme pel personal tècnic d'Emprenedoria de la Fundació València Activa, segons els següents criteris:

Per estricte ordre d'arribada de les sol·licituds, i sempre que complisca tots els requisits enumerats anteriorment.

La resta de les candidatures quedarien en reserva per ordre d'arribada. Es podrien incorporar a l'estand, en cas que es produïsca alguna renúncia voluntària entre les empreses i professionals seleccionats.


Comunicació de la selecció


La resolució de selecció dels participants es publicaria en la web vitemprende.es i ens posarem en contacte amb aquelles empreses/professionals beneficiàries/us.

Als seleccionats s'enviaria informació addicional sobre les característiques de l'espai (m², accés a electricitat, etc.), una vegada se'ls comunique que han sigut seleccionats.

ajuntament-vlc vlc-activa vlc-activa