En quina comunitat autònoma és més fàcil emprendre?

La Comunitat Valenciana és la comunitat autònoma on és més fàcil emprendre.

Per a donar aquesta resposta hem analitzat onze paràmetres que un emprenedor ha de tindre en compte a l'hora de posar en marxa el seu negoci. On hi ha major suport financer? On costa menys el sòl? En quina regió hi ha major poder adquisitiu? Quina comunitat tarda més a pagar als seus proveïdors? Quina comunitat té més Punts d'Atenció a l'Emprenedor per a crear empreses? On paguen les empreses menys imposats?

Notícia completa en Holded.

ajuntament-vlc vlc-activa vlc-activa