10 projectes innovadors exposaran en Palo Market Fest 2022 amb València Activa

A través de la Xarxa VIT Emprende, Co-crea-t'i Espai Lidera, de València Activa, s'obri la convocatòria “Palo Market Fest 2022” per a seleccionar a 10 empreses, persones físiques o jurídiques, projectes empresarials de l'ecosistema valencià, per a facilitar que tinguen el seu propi espai d'exposició i venda, que els permeta donar a conéixer els seus productes, establir relacions i contactes.

La convocatòria va dirigida a projectes de disseny, moda, objecte o moble xicotet, roba, calçat, complements, etc., en definitiva, productes artesanals o innovadors fabricats tenint en compte l'ètica social i el respecte mediambiental.

L'edició de PALO MARKET FEST 2022 de València, tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de juny de 2022 en Cabanilles 10, 46001 València, en el recinte dels Jardins de Vivers. 


Dotació

Cada empresa seleccionada compta amb:

 • Un espai d'exposició i venda d'estand de 2x2m aproximadament.
 • Lona corporativa amb el logo de l'empresa i de València Activa
 • Mobiliari: 1 taula de 200 x 80 cm
 • Presa de llum
 • 2 Invitacions per estand.      


Criteris de selecció

La selecció de les empreses i professionals per a tindre un estand en Palo Market Fest 2022, es durà a terme pel personal tècnic d'Emprenedoria de la Fundació València Activa, segons els següents criteris:

 1. Per estricte ordre d'arribada de les sol·licituds, i sempre que complisca tots els requisits enumerats anteriorment.
 2. La resta de les candidatures quedaran en reserva per ordre d'arribada. Es podran incorporar a l'estand, en cas que es produïsca alguna renúncia voluntària entre les empreses i professionals seleccionats. 


Comunicació de la selecció

Ens posarem en contacte amb aquelles empreses/professionals beneficiàries/us.      


RESOLUCIÓ

En total s'han presentat 18 empreses, 17 d'elles dins del període de termini establit per a presentar sol·licituds i una fora.

D'acord amb les indicacions a dalt detallades i complint amb els requisits establits en la Convocatòria exigits per a obtindre l'espai expositiu, els projectes empresarials seleccionats per ordre d'arribada són:  

 1. LLIBRERIA L'IMPERI
 2. MOLT ROSA
 3. PROYECTO A
 4. AGORA TALENS
 5. POEMAS EN FUSTA
 6. DOGGIESNAX DE TAPES AMB EL MEU GOS
 7. TRESORS INESPERATS I RECICLATGE CREATIU
 8. TABAKIT (TBKT)
 9. CALÇATS OS RENTADOR
 10. THE CIRCULAR PROJECT      


Contra la present proposta, com a acte de tràmit, no cap cap recurs, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

A València, a 31 de maig de 2022.

ajuntament-vlc vlc-activa vlc-activa