RESOLUCIÓ 4YFN-MWC 2021

FACILITADORS SELECCIONATS PER A l'ESTAND DE VIT EMPRENDE

VIT Emprende ha seleccionat nou facilitadors startups per a formar part de l'estand de VIT Emprende en 4YFN del Mobile World Congress del 28 de juny a l'1 de juliol de 2021 a Barcelona. En total s'han presentat deu sol·licituds concorde als criteris de selecció establits en la convocatòria publicada en la web de VIT Emprende el 28 de maig de 2021 amb els següents requisits:

 • Ser una entitat facilitadora de startups dins de l'ecosistema de l'emprenedoria innovadora a València. S'entén per entitats facilitadores: associacions, acceleradores i incubadores, coworkings i inversors.
 • Formar part de la Xarxa VIT Emprende. Els representants de les entitats sol·licitades poden registrar-se gratuïtament en el següent enllaç: https://vitemprende.es/es/comunidad/public
 • Tindre domicili fiscal a la ciutat de València.
 • No comptar, fins al moment, amb representació en l'esdeveniment.

Criteris per a la selecció:

Per a la configuració de l'estand, VIT Emprén, València Activa, establirà una distribució entre els diferents actors que resulte el més representativa possible de l'ecosistema emprenedor innovador de la ciutat. Per a això tindrà en compte els següents criteris:

 • Suport a la creació, acceleració i/o consolidació de startups durant 2020.
 • Compromisos adquirits amb la ciutat de València.

D'acord amb les indicacions a dalt detallades, els facilitadors seleccionats:

 • Draper B1
 • Finnova
 • Llançadora
 • GoHub
 • Startup València
 • KM0
 • Netin Club
 • Zubi Labs
 • Big Ban
 • Founder Institute


A València, a 3 de juny de 2021

ajuntament-vlc vlc-activa vlc-activa