Startups seleccionades per a la Zona Food del VLC Startup Market 2022

STARTUPS SELECCIONADES PER A ZONA FOOD DE VLC STARTUP MARKET 2022

 

VIT Emprende ha seleccionat les empreses col·laboradores per a formar part del VLC STARTUP MARKET del 15 i 16 d'octubre de 2022 a València.

En total s'han presentat 6 sol·licituds concorde als criteris de selecció establits en la convocatòria publicada en la web de VIT Emprende el 20 de juliol de 2022 amb els següents requisits.

 

1. Objecte

Denominació de l'esdeveniment: València Startup Market 2022

Lloc web: http://vitemprende.es

Data i lloc de l'exposició: Plaza de l'Ajuntament de València, pròxim 15 i 16 d'octubre de 2022

València Activa, a través de VIT Emprende, posarà la Plaça de l'Ajuntament a la disposició de les *startups. En aquest espai 4 espais per a FOOD comptaran, amb espai habilitat i especialitzat per a àrea d'alimentació.

Durant el cap de setmana del 15 i 16 en la Plaça de l'Ajuntament s'omplirà d'activitats per a totes l'edats, en un esdeveniment on tecnologia, innovació i talent seran protagonistes.

 

2. Com, on i quan enviar la sol·licitud:

Tota la informació sol·licitada haurà d'emplenar-se en el formulari habilitat la web vitemprende.es

Fins al 12 de setembre de 2022 a les 12 hores, especificant les següents dades.   

 

3. Participants

Requisits per a presentar-se a la convocatòria:

 • Formar part de la xarxa VIT Emprende. Els sol·licitants han d'estar registrats/as i/o registrar-se, de manera gratuïta, en el següent enllaç . 
 • Tindre domicili fiscal i/o social en el terme municipal de València i/o acreditar haver participat en algun programa d'emprenedoria innovadora i/o tecnològic d'incubació i/o acceleració, públic o privat, de la ciutat de València. Adjuntar document acreditatiu domicili fiscal/social. 
 • Les empreses i/o professionals hauran d'estar constituïts amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud. Adjuntar document acreditatiu data constitució.
 • Han d'emplenar la sol·licitud general on confirmar els requisits i adjuntar tota la informació requerida.
 • Disposar de totes les Autoritzacions o Registre Sanitari de l'empresa per a exercir activitat alimentària. I aportar-les al costat de la sol·licitud i durant l'esdeveniment. 
 • Carta de compromís, signada per un representant de l'entitat, on accepta la participació en l'esdeveniment en els següents termes:

          a. Disponibilitat per a romandre en l'esdeveniment els dies de realització de l'esdeveniment durant l'horari d'obertura de la zona assignada.

          b. Entregar amb posterioritat d'un informe d'avaluació sobre l'assistència a l'esdeveniment

          c. Disposar dels permisos necessaris per a exercir la seua activitat

 • Document destinat a eximir de responsabilitat a l'organització per la venda de productes alimentaris i els possibles perjudicis que pogueren ocasionar.
 • Han d'emplenar íntegrament la sol·licitud general on confirmar els requisits i adjuntar tota la informació requerida:
 • Xicotet text descriptiu de la *startup i la seua activitat (mínim 40 / màxim 50 paraules) en castellà i valencià. Memòria descriptiva de l'activitat alimentària a desenvolupar: descripció de la mena d'activitat, indicant-se si es tracta d'aliments envasats, aliments amb manipulació, elaboració d'aliments, etc.
 • Imatge dels seus “productes” en format *jpeg (*800x400pixels) màxim *1mb
 • Autoritzacions i Registre Sanitari de l'empresa i de cada aliment o beguda que portarà a l'esdeveniment.
 • Memòria descriptiva de l'activitat que desenvoluparà que continga almenys la descripció de la mena d'activitat, indicant-se si es tracta de venda d'aliments envasats, venda d'aliments amb manipulació, venda i elaboració d'aliments, etc.
 • Empresa que desenvolupa l'activitat i autoritzacions o Registre Sanitari d'aquesta.
 • Serà responsabilitat directa de cada *startup complir la normativa sanitària quant a manipulació d'aliments, conservació, etc.
 • Links de Pàgina web i Xarxes socials
 • Presentar els documents demostratius sol·licitats. En el cas del domicili i data d'alta de l'activitat (certificat de situació censal, 036 o 037, etc.)
 • Logo Format .*png o editable, adjuntar també (si tenen) el negatiu. Grandària mínima *1mb/màxim *3mb (o qualsevol altre format o grandària sempre que assegure una impressió de bona qualitat per a una superfície de: Altura màxima de *36cm. Ample màxim *40cm.) No es permet exposar logos de marques comercials a excepció de la pròpia marca de la *startup. En cas de disposar d'ell, enviar també la versió en negatiu del logotip i manual d'ús.
 • Designar una persona de contacte (Nom, telèfon i correu electrònic).
 • Signar la cessió de protecció de dades les dades i els drets d'imatge.

 

4. Dotació

València Activa posa a la disposició de l'ecosistema emprenedor de València 4 espais en les quals les startups del sector Food podran disposar de:

 • Espai habilitat i adaptat en la zona food en el qual poder interactuar amb els/les visitants durant el desenvolupament de l'esdeveniment així com terrassa preparada per a consumir els seus productes. L'espai és compartit amb separació i gaudi de 3M2 amb eixida de fum, eixida d'aigua i amb presa de corrent.
 • Difusió de marca i productes a través de les webs i xarxes socials de l'esdeveniment

 

5. Criteris de selecció

La selecció de les empreses i professionals per a tindre un espai en l'àrea de *food al València *Startup *Market 2022, es durà a terme mitjançant el personal tècnic d'Emprenedoria de la Fundació València Activa, segons els següents criteris:

Per estricte ordre d'arribada de les sol·licituds, i sempre que complisca tots els requisits enumerats anteriorment aportant tots els documents en els formats exigits. Es prioritzaran les que tinguen major component tecnològic i innovador en el sector.

En cas de no aportar la documentació requerida en la sol·licitud no s'atendrà la mateixa ni serà possible esmenar.

La resta de les candidatures quedaran en reserva per ordre d'arribada. Es podran incorporar a l'estand, en cas que es produïsca alguna renúncia voluntària entre les empreses i persones professionals seleccionades.

 

6. Comunicació de la selecció

La resolució de selecció dels participants es publicarà en la web vitemprende.es i ens posarem en contacte amb aquelles empreses/professionals beneficiàries/us.

Se'ls informarà de les característiques de l'espai (m², accés a electricitat, etc.), al mateix temps que se'ls informe que han sigut seleccionats i seleccionades.

 

7. Seguretat i limitacions

Les empreses adjudicatàries seran responsables dels danys causats a tercers a conseqüència de la seua activitat, tant per si mateixes com pel personal al seu càrrec, havent d'indemnitzar quants danys i perjudicis es causen a tercers. Per això és necessari comptar amb una assegurança de responsabilitat civil mínim de 100.000 euros

L'organització es reserva el dret a limitar l'activitat alimentària proposada en la Memòria descriptiva remesa per les empreses i/o professionals.

 

D'acord amb les indicacions a dalt detallades i seguint amb els requisits exigits per a obtindre l'espai de food seleccionats són:

 • REY TACO S.L. / LOCALEA
 • UHMAMIX 3S FOODS SL
 • MR JEFF LABS S.L.
 • HAAKU'S

RESERVES

 • JESSEL TRADER
 • LA BOUTIQUE DEL MATE
ajuntament-vlc vlc-activa vlc-activa