València Activa convoca un concurs per a 5 estands virtuals en DreamHack Beyond

La Fundació València Activa, a través de VIT Emprende, convoca un concurs per a seleccionar 5 startups i/o empreses innovadores perquè mostren els seus productes i serveis en l'esdeveniment DreamHack Beyond, del 24 al 31 de juliol, per a mostrar, a través del seu estand, el talent de l'emprenedora, innovadora i tecnològica de la ciutat de València.

Enguany, a causa de la situació generada per la COVID19, DreamHack Beyond es transforma en una experiència interactiva gratuïta, totalment digital i des de casa que comparteix el millor de DreamHack. Els i les jugadores poden submergir-se en la història dels místics Dorments creant els seus propis personatges, completant la narrativa del joc, buscant missions secundàries i augmentant el seu XP, farmeando per a aconseguir articles i molt més!

DreamHack Beyond disposarà d'àrees dedicades a demostracions de jocs, cosplay, tornejos, etc. DreamHack va MÉS ENLLÀ (BEYOND) de la creativitat i cerca crear una experiència multijugador única.

Aquesta convocatòria és una iniciativa que respon a la voluntat institucional de promocionar activament iniciatives emergents i nous creadors. Per això, i mitjançant aquesta convocatòria s'habilitarà un espai virtual per a 5 startups, empreses innovadores o professionals perquè mostren els seus productes i serveis, de manera gratuïta, en aquest esdeveniment internacional.

Més informació sobre l'esdeveniment en aquest enllaçRequisits per a presentar-se a la convocatòria:

 • Formar part de la xarxa VIT Emprén. Els sol·licitants han d'estar registrats/as i/o registrar-se, de manera gratuïta, en el següent enllaç.
 • Tindre domicili fiscal i/o social i/o residència en el terme municipal de València.
 • Tindre els seus propis productes actius en el mercat o en una fase molt avançada per a poder exhibir-los en l'estand.
 • No comptar, fins al moment, amb representació en l'esdeveniment.
 • Les empreses i/o professionals hauran d'estar constituïts amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.Dotació

L'estand virtual de València Activa disposarà de 5 espais virtuals en els quals les startups o empreses innovadores podrà disposar de:

 • Estand personalitzat en el qual poder interactuar amb els/les visitants durant el desenvolupament de l'esdeveniment i a més albergar:
 1. Vídeo/imatges
 2. Link als seus productes
 3. Descripció de l'empresa i/o productes
 • Accés exclusiu a la zona de networking en la qual poder mantindre trobades amb empreses del sector.
 • Difusió d'un vídeo, de màxim 4 minuts, de l'empresa i/o producte que es promocionarà en la plataforma i xarxes socials de Dreamhack.
 • Participació en les taules redones sobre el sector dels e-sports, el desenvolupament de videojocs i tecnologia.

 

Com, on i quan enviar la sol·licitud:


Tota la informació sol·licitada haurà d'enviar-se a l'adreça de correu: vitemprende@valenciactiva.es  

Fins al dimecres 14 de juliol de 2021 a les 12 hores, especificant les següents dades: 

 • Nom i CNAE de l'entitat
 • Noms i cognoms de les possibles persones que participaran en l'estand virtual, i càrrec que ocupen en l'entitat
 • E-mail, telèfon i adreça completa de l'entitat
 • Informació explicativa relativa a l'empresa i els productes a exhibir en l'estand virtual.
 • Logo de la startup o empresa en format vectorial.
 • Presentar els documents demostratius sol·licitats. En el cas del domicili i la data d'alta de l'activitat (certificat de situació censal, 036 o 037, etc.).
 • Carta de compromís, signada per un representant de l'entitat, on accepta la participació en l'esdeveniment en els següents termes:
 • Disponibilitat per a romandre en la fira virtual els dies de realització de l'esdeveniment.
 • Entregar amb posterioritat d'un informe d'avaluació sobre l'assistència a l'esdeveniment.


Criteris de selecció:

La selecció de les startups, empreses i professionals que formaran part de l'estand de València Activa es portarà a terme per part del personal tècnic de la Fundació València Activa. Es tindran en compte els següents criteris:

 • Que estiguen emmarcades dins dels següents sectors:
 1. 10 punts: e-sports o desenvolupament de videojocs
 2. 8 punts: animació, realitat virtual o augmentada
 3. 5 punts: altres àmbits relacionats amb el sector
 • Data de constitució:
 1. 10 punts: Amb posterioritat a l'1 de gener del 2020
 2. 5 punts: Amb anterioritat a l'1 de gener del 2020


En cas d'empat en la valoració, es prioritzarà per a la selecció l'ordre de recepció de les sol·licituds.

La resta de les candidatures quedaran en reserva per ordre de puntuació i es podran incorporar a l'estand, en cas que es produïsca alguna renúncia voluntària entre les empreses i professionals seleccionats.

 

ajuntament-vlc vlc-activa vlc-activa