VIT EMPRÉN CONVIDA A 15 STARTUPS DE L'ECOSISTEMA EMPRENEDOR PER A ASSISTIR A FORINVEST, PRÒXIMS 3 I 4 DE MARÇ 2020

VIT Emprende y VLC Tech City dispondrán de un espacio abierto en la Feria Forinvest, el mayor espacio de networking financiero – empresarial del país. Evento en el que los mejores 3expertos reflexionarán sobre el presente y futuro del sector, los próximos 3 y 4 de marzo e 2020 Feria València.

VIT Emprén i VLC Tech City disposaran d'un espai obert en la Fira Forinvest, el major espai de networking financer – empresarial del país. Esdeveniment en el qual els millors 3expertos reflexionaran sobre el present i futur del sector, els pròxims 3 i 4 de març e 202n Fira València.
Forinvest inicia la seua arrencada amb La Nit de les Finances, la gran gala del món econòmic, empresarial, financer, social i polític. Més de 400 personalitats es reuneixen en un acte en el qual s'entreguen els Premis Forinvest a professionals destacats del món de l'economia i l'empresa. A més, la Nit de les Finances inclou una ponència magistral d'empreses destacades que compten la seua pròpia experiència com a empresari d'èxit d'orígens humils. L'esdeveniment està format per 5 grans fòrums destinats a diferents perfils professionals on, a més de les conferències, es disposa d'una àmplia zona d'exposició que reuneix la millor oferta de tot el relacionat amb el món de les finances, des de productes i serveis financers, inversions, assessorament, assegurances i solucions tecnològiques. En concret, el fòrum que ens competeix és el d'Innovació i Fintech, espai de networking on podràs conéixer casos d'èxit, empreses a invertir i ampliar la teua xarxa de contactes, entre empresari, emprenedors i inversors.
VIT Emprén comptarà amb un espai obert on podran exhibir les seues solucions 15 startups de l'ecosistema valencià.

Requisits:
- Ser membre de la xarxa VIT Emprén amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.
https://vitemprende.es/es/comunidad/public
- Les startups hauran d'estar constituïdes amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.
- Que el domicili fiscal de la mateixa estiga en el municipi de València o acreditar haver participat en algun programa d'emprenedoria innovadora i/o tecnològic d'incubació o acceleració, públic o privat, de la ciutat de València.
- Hauran de tindre els seus productes i/o serveis actius en el mercat a fi que puguen exhibir-los en l'estand.
- No comptar, fins al moment, amb representació en l'esdeveniment.

Criteris de selecció:
La selecció de les startups que comptaran amb espai per a disposar d'un estand, es durà a terme per part del personal tècnic de la Secció d'Emprenedoria de la Fundació València Activa, segons els criteris següents:
- Complir amb els requisits sol·licitats
- Grau d'innovació i diferenciació de la solució i/o els productes
- Valorable que estiga en fase de captació d'inversió


Com, on i quan enviar la sol·licitud:
Tota la informació sol·licitada haurà d'enviar-se a l'adreça de correu: vitemprende@valenciactiva.es
Fins dimarts que ve 18 de febrer a les 15 hores, especificant les següents dades:

1. Nom de startup
2. Nom i cognoms de les persones que assistiran a l'esdeveniment.
3. Càrrecs que ocupen en l'entitat
4. CNAE de l'entitat i data de constitució.
5. E-mail, telèfon i adreça completa de l'entitat.
6. Enviar el logo en format vectorial (png o similars)
7. Carta de compromís, signada per un representant de l'entitat, on accepta la participació en l'esdeveniment en els següents termes:

- disponibilitat per a romandre en la fira els dies de realització de l'esdeveniment
- entregar amb posterioritat a l'esdeveniment, un informe d'avaluació sobre l'assistència a aquest.


És imprescindible que envieu el logo per a acceptar la sol·licitud, sinó serà rebutjada.


El llistat de les startups beneficiàries per a comptar amb estand en l'esdeveniment, es publicarà el pròxim 19 de febrer.


Dotació:
Les startups seleccionades comptaran amb un estand en l'espai de València Activa. El corner de cada entitat estarà dotat de:

- logo imprés identificatiu de l'entitat, en cada corner
- dos tamborets
- wifi públic

ajuntament-vlc vlc-activa vlc-activa