VLC Startup Awards

El 2 de desembre se celebrarà la 5a edició dels premis VLC Startup Awards 2020, en format on-line. Una gala de referència de l'ecosistema valencià, organitzat per l'Ajuntament de València a través de València Activa i l'Associació de Startups de València, on posar en valor les propostes més innovadores de la ciutat. Els requisits per a participar en aquesta competició són:

 1. Estar constituïda l'empresa i tindre personalitat jurídica.
 2. Haver iniciat la seua activitat a partir de l'1 de gener de 2015.
 3. Localització:
  1. Categoria general: tindre domicili fiscal o seu a la ciutat deValència
  2. Categoria especial i sectorials: tindre domicili fiscal o seu a la ciutat de València o la seua àrea metropolitana.
 4. No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i enfront de la Seguretat Social.
 5. Les empreses que hagen resultat guanyadores en altres edicions no poden optar al mateix guardó, però sí que poden presentar-se i competir en altres categories.


Els guardons que s'entregaran seran:

 • Categoria general millor startup: 12.000€
 • Categoria especial millor emprenedor/a: 5.000€
 • Categories sectorials: amb premis de 3.000€: 
 1. Millor Startup Programari
 2. Millor Startup Health / Wellbeing / Medtech
 3. Millor Startup Logistic / Mobility / Automotive
 4. Millor Startup Industry 4.0 - Millor Startup Cleantech / Energy / Sustainability
 5. Millor Startup Gaming / Entertainment / eSports
 6. Millor Startup Traveltech / Tourism - Millor Startup Fashion / Tèxtil / Design
 7. Millor Startup Advertising / Màrqueting / Mitjana / Content
 8. Millor Startup Foodtech / Agrotech
 9. Millor Startup Fintech / Insurtech / Legaltech


Inscripcions fins al 23 de novembre a les 22h.

Més informació i formulari d'inscripció en
 vlcstartupawards

ajuntament-vlc vlc-activa vlc-activa