Resolució convocatòria agents facilitadors seleccionats per a l'estand de València Activa en South Summit Madrid 2023

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AGENTS FACILITADORS SELECCIONATS PER A L'ESTAND DE VALÈNCIA ACTIVA EN SOUTH SUMMIT MADRID 2023

VIT Emprende selecciona agents facilitadors per a formar part de l'estand de València Activa del 7  al 9 de juny en South Summit de Madrid. 

Aquesta convocatòria és una iniciativa que respon a la voluntat institucional que l'estand siga un espai que visibilitze el teixit emprenedor que València ofereix, i generar així un reclam perquè empreses de tot el món s'instal·len i desenvolupen la seua activitat a la nostra ciutat. 

El termini per a presentar sol·licituds és des del 12/05/2022 fins al 19/05/2023, a les 12 hores, amb els següents requisits.

Requisitos para presentarse a la convocatoria:

 

Ser una entitat facilitadora de startups dins de l'ecosistema de l'emprenedoria innovadora a València. S'entén per entitats facilitadores: acceleradores i incubadores, associacions de startups, inversió o sectorials.

 1. Formar part de la xarxa VIT Emprén. Els representants de les entitats sol·licitades poden/han de registrar-se, de manera gratuïta, en el següent enllaç.
 2. Tindre domicili fiscal i/o social a la ciutat de València.
 3. No comptar, fins al moment, amb representació en l'esdeveniment.

 

Tota la informació sol·licitada haurà d'enviar-se a l'adreça de correu: vitemprende@valenciactiva.es fins al divendres 19 de maig de 2023 a les 12 hores. Especificant les següents dades:

 1. Nom de l'entitat
 2. Noms i cognoms de les possibles persones que viatjaran
 3. Càrrec que ocupen en l'entitat
 4. CNAE de l'entitat
 5. E-mail, telèfon i adreça completa de l'entitat
 6. Proposta de participació, incloent-hi la informació que a continuació es detalle, i adjuntant els corresponents:
 7. Número de startups secundades durant l'any 2022.
  1. Programes de facilitació i/o d'ajudes per a les startups durant l'any 2022.
  2. Relació de col·laboracions amb entitats públiques i/o privades, lucratives o no, de convocatòria oberta a membres de l'ecosistema emprenedor de la ciutat.
 8. Presentar els documents demostratius sol·licitats.
 9. Carta de compromís, signada per un representant de l'entitat, on accepta la participació en l'esdeveniment en els següents termes:
  1. Disponibilitat per a romandre en la fira els dies de realització de l'esdeveniment durant l'obertura del recinte al públic.
  2. Facilitar els recursos necessaris per al desplaçament, allotjament i manutenció de les persones de l'entitat que es desplacen a l'esdeveniment.

 

Criteris de selecció:

Per a la configuració de l'estand de València Activa s'establirà una distribució entre els diferents agents que resulte el més representativa possible de l'ecosistema emprenedor innovador de la ciutat. Es tindran en compte els següents criteris:

 • Suport a la creació, acceleració i/o consolidació de startups durant 2022.
 • Compromisos adquirits amb la ciutat de València.

Dotació:

Les entitats facilitadores seleccionades comptaran amb un espai dins de l'estand de València Activa. Es dotarà de 2 entrades per estand. 

Les entitats que finalment no obtinguen plaça quedaran com a reserves i se'ls facilitaran fins a 2 entrades per a l'esdeveniment, sota petició.

La selecció de les empreses i professionals per a tindre un estand en South Summit 2023, es durà a terme pel personal tècnic d'Emprenedoria de la Fundació València Activa. 

Resultat:

 

D'acord amb les indicacions a dalt detallades i complint amb els requisits exigits per a obtindre l'espai expositiu, els agents facilitadors seleccionats són (ordenats alfabèticament):

 1. Draper B1
 2. Lanzadera
 3. Social Nest Foundation y Zubi Group
 4. Startup VLC
 5. Star Start-ups

 

Reserves per ordre:

 1. Innova&Acción
 2. Fundación Novaterra

 

Contra la present proposta, com a acte de tràmit, no cap cap recurs, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

A València, a 23 de maig de 2023.

ajuntament-vlc vlc-activa vlc-activa